شکوفه های زیتون- مرتضی نظری در گفت‌وگو با خبرنگاران، درباره دلایل تغییرات و انتصابات تازه در آموزش‌وپرورش گفت: نسل دانش آموزان هوشمند، شتاب گسترده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و انقلاب در سبک رهبری آموزشی در جهان، نیازها و انتظارات تازه‌ای را در جامعه و خانواده‌ها نسبت به ‌نظام آموزشی رسمی ایجاد کرده که تحول در سبک مدیریت و تغییر در شیوه جاری برنامه‌ریزی، کمترین پاسخ به این انتظار است.
نظری با اشاره به طرح‌های مشارکتی آموزش‌ و پرورش با عموم مردم در دولت دوازدهم افزود: آموزش ‌و پرورش برای تحول در وضع موجود خود نیاز به همراهی و پشتیبانی همگانی داشته و هم‌زمان با تلاش برای تغییر نگرش نهادها و دستگاه‌های برون‌سازمانی، باید تن به تغییراتی در سبک و سیاق درونی خود بدهد.
وی افزود: بر این اساس، تغییرات مدیریتی در این نهاد مهم توسعه‌ای را که رئیس‌جمهور از آن به مهم‌ترین وزارتخانه یادکردند، نباید صرفاً در چند جابجایی و آمد و رفت افراد ببینیم.
نظری درباره ملاک‌های تغییر مدیران این وزارت خانه نیز گفت: تغییرات در آموزش‌ و پرورش با تأکید بر چهار ویژگی استفاده از ظرفیت داخلی آموزش ‌و پرورش، مشارکت زنان، کاهش سن مدیریتی و همسویی با مشی اعتدالی دولت به‌تدریج انجام خواهد شد.
وی در انتها با اشاره به لزوم بهره مندی از تجارب از پیشکسوتان آموزش ‌و پرورش گفت: وزارت آموزش‌ و پرورش راه بهره‌مند شدن از مشاوره و تجارب پیشکسوتان را بر خود نمی‌بندد. البته عزم و اراده جدی در وزارت آموزش‌ و پرورش برای پاسخ به انتظارت جدید جامعه وجود دارد و ما به‌ زودی شاهد تغییر در لایه‌های مدیریتی با محوریت نوگرایی خواهیم بود./آفتاب

این خبر را به اشتراک بگذارید :