شکوفه های زیتون- سهیل حق شناس درباره اتفاقات و حواشی مالکیتی باشگاه سپیدرود رشت در چند روز اخیر اظهار داشت: من فقط می خواهم بدانم هدف تن زاده از حفظ تیم آن هم زمانی که پولی هزینه نمی کند، چیست؟ این را برای ما مشخص کند، آقای تن زاده! شما که پولی ندارید چطور می خواهید تیم را نگه دارید؟ شمایی که قبل از بازی با پرسپولیس وعده و عید دادید تا پول پرداخت خواهید کرد، اما تا امروز حتی یک هزار تومانی هم پرداختی نداشته اید، با چه رویی می خواهید در سپیدرود بمانید و ادعا می کنید مالک قانونی باشگاه هستید.

وی افزود: آقای تن زاده! چطور الان ادعا می کنید مالک جدید باید سه یا چهار میلیارد به شما پول بدهد، وقتی هزار تومان خرج باشگاه نکرده اید. اگر هم هزینه ای بوده، قرض کرده اید. من فکر می کنم این موضوع تقصیر تن زاده نیست، تقصیر ورزش ما است که آنقدر بی در و پیکر است که هر کسی را در آن راه می دهند. اگر سازمان های دیگر هم بی در و پیکر بودند ما هم می توانستیم پیشرفت کنیم و الان مدیر جایی بودیم. متأسفانه ورزش ما برای برخی از آقایان خیلی بی در و پیکر است که الان به این وضعیت دچار شده ایم.

تن زاده: مالک قانونی سپیدرود هستم و دست نشان هم استعفا نداده! بدخواهان روی کریمی تأثیر گذاشتند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :