شکوفه های زیتون-  پل بزرگ  راه آهن قزوین رشت در حاشیه دریاچه سد منجیل که یکی از بزرگترین پروژه های ملی در سطح کشور می باشد ، با تلاش و کوشش مهندسین و نیروهای داخلی طراحی و اجرا شده است .
مهندس اصغر حسن زاده نقشه بردار جوان و پرتلاش شرکت بین المللی خلخال دشت از ابتدای این پروژه تا کنون نقشه برداری این پل بزرگ و دیگر پلها و تونلهای این پروژه را به عهده داشته است.
این قطعه در حال حاضر نزدیک به اتمام بوده و جا دارد از تلاشهای مدیریت، پرسنل و روسای کارگاه این شرکت از مهندس دهقانی – مهندس گروسی _ مهندس الله قلی -مهندس  نعمتی – مهندس رومیانی و مهندس شفایی که در طول این چند سال زحمات زیادی کشیده اند قدردانی نمائیم.


کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :