شکوفه های زیتون- محمد اکبرزاده در نشست بررسی وضعیت طرح های هادی روستاهای شهرستان رودبار که با حضور فرماندار و نماینده رودبار در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: از پتانسیل های ملی، استانی و محلی استفاده می کنیم تا برآیند هم افزایی آن، ارائه خدمات مطلوب تر به مردم باشد.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان افزود: اعتبارات در مقابل درخواست های بحق مردمی ناچیز است اما تلاش می کنیم اقدامات مناسبی را بر اساس زمانبندی انجام شده اجرا نمائیم تا نگرانی ها برطرف گردد.

وی با بیان اینکه از محل قیر رایگان عمران و آبادانی را در روستاها شاهد بودیم، تصریح کرد: بر اساس اعتبارات، نظام تعهدی بخش خصوصی و هم افزایی با با مقامات محلی ارائه خدمات قابل قبول را در برنامه داریم.

اکبرزاده گفت: در ۱۲۶ روستای بالای ۲۰ خانوار رودبار طرح هادی تهیه شده است و ۴۵ روستای این شهرستان نیاز به بازنگری طرح هادی دارند.

وی همچنین گفت: در حال حاضر در ۳۸ درصد روستاهای گیلان اجرای طرح هادی را داشته ایم که در رودبار این رقم ۳۳ درصد است.

مدیرکل بنیاد مسکن خاطرنشان کرد: ۴۱ درصد روستاهای کشور، ۳۵ درصد روستاهای گیلان و ۲۴ درصد روستاهای رودبار سند دار هستند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :