شکوفه های زیتون- هفته جاری دکتر مصطفی سالاری استاندار گیلان طی احکام جداگانه ای تعدادی از فرمانداران و بخشداران استان گیلان را معرفی نمود که طی آن در شهرستان رودبار محمدرضا لطفی بخشدار جدید عمارلوی رودبار و سید فرشاد موسوی بعنوان بخشدار جدید مرکزی شهرستان منصوب شدند.
فرماندار رودبار نیز روز دوشنبه با قدردانی از زحمات آقایان فرامرز مرجانی بخشدار مرکزی و علیرضا انصاری سرپرست بخشداری عمارلو، آقایان سید فرشاد موسوی و محمدرضا لطفی را بعنوان بخشداران جدید معرفی و احکام آنان را اهدا نمود.

این خبر را به اشتراک بگذارید :