شکوفه های زیتون-  ادارات محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت شهرستان رودبار دستخوش تغییرات شد.

گفتنی است، با رفتن بهروز آژ، مصطفی فلاح جوکار بعنوان سرپرست اداره محیط زیست شهرستان رودبار معرفی شد. فلاح از کارشناسان این اداره بوده که مدت فراوانی در محیط زیست رودبار فعالیت می کند.

همچنین با رفتن حجت رفیع پرهیزگار، طاهر کوهی بعنوان سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت رودبار معرفی شد.

گفتنی است، طاهر کوهی مسئولیت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان های فومن و صومعه سرا را نیز در کارنامه دارد.

شایان ذکر است، پرهیز بیش از ۳۰ ماه بعنوان رئیس صنعتی، معدن و تجارت در شهرستان رودبار به مردم این دیار خدمت کرد.

این گزارش می افزاید؛ در طول هفته اخیر چندین اداره دستخوش تغییرات شده است، حال باید منتظر ماند که در هفته های آتی ترکش تغییرات به بدنه کدام یک از ادارات شهرستان برخورد خواهد نمود.

به گزارش دیار زیتون؛ هنوز مشخص نیست که چرا تغییرات و مراسمات معارفه مسئولین ادارات شهرستان در سکوت خبری کامل برگزار می شود؟

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :