شکوفه های زیتون- مدیر کل بنیاد مسکن گیلان هم در نشست بررسی وضعیت طرح های هادی روستاهای این شهرستان گفت: از پتانسیلهای ملی، استانی و محلی استفاده می کنیم تا برآیند هم افزایی آن، ارائه خدمات مطلوب تر به مردم باشد.

 افزود: اعتبارات در مقابل درخواستهای بحق مردمی ناچیز است اما تلاش می کنیم اقدامات مناسبی را بر اساس زمانبندی انجام شده اجرا نمائیم تا نگرانیها برطرف گردد.

وی با بیان اینکه از محل قیر رایگان عمران و آبادانی را در روستاها شاهد بودیم تصریح کرد: بر اساس اعتبارات، نظام تعهدی بخش خصوصی و هم افزایی با با مقامات محلی ارائه خدمات قابل قبول را در برنامه داریم.

اکبرزاده همچنین گفت: در ۱۲۶ روستای بالای بیست خانوار رودبار طرح هادی تهیه شده است و ۴۵ روستای این شهرستان نیاز به بازنگری طرح هادی دارند.

وی همچنین گفت: در حال حاضر در ۳۸ درصد روستاهای گیلان اجرای طرح هادی را داشته ایم که در رودبار این رقم ۳۳ درصد است.

مدیر کل بنیاد مسکن  خاطر نشان کرد: ۴۱ درصد روستاهای کشور، ۳۵ درصد روستاهای گیلان  و ۲۴ درصد روستاهای رودبار سند دار هستند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :