شکوفه های زیتون-   جلسه مسول آموزش ایساکو کشور(آقای شفیعان) و مسول کارآفرینی دانشگاه فنی و حرفه ای(خانم دکتر بختیاری) و مسول ایساکوی استان گیلان و مازندران و اردبیل آقای ثمری با حضور مهندس پور علی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری، ساغری رئیس صندوق کارآفرینی امید شهرستان، بخشی زاده رئیس آموزشکده فنی سیدالشهدا در آموزشکده سیدالشهدای رستم آباد با موضوع بازدید وتجهیز این دانشگاه در جهت آموزش کل مناطق یاد شده تشکیل گردید

در این جلسه اساتید هیات علمی و مدعو معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان دکتر معصوم نژاد نیز حضور داشتند


 /دیاریونس

این خبر را به اشتراک بگذارید :