شکوفه های زیتون- با کمک دکتر جمالی و فرماندار شهرستان پیگیری هایی مثبتی از وزارت ورزش داشته ایم که نتایج آن به زودی مشخص می شود. قرار بود خبرهای خوش ما بعد از فاز اجرایی اطلاع رسانی شود اما با سکوت خبری گاهی اوقات شاهد تحلیل های بودیم که نشان از بی اطلاعی عزیران دارد.

به شما می گویم به زودی خبرهای خوشی در راه است اما زمان دقیق مشخص نمی کنیم چرا که دلمان نمی خواهد خدای نکرده وعده دروغین به مردم بدهیم. در پایان از نماینده و فرماندار شهرستان که با پیگیری های خود همراه و حامی ما ورزشکاران شهرستان بودند تشکر می کنم./ شهرستان رودبار

این خبر را به اشتراک بگذارید :