شکوفه های زیتون-این دریاچه به دو رنگ بودن خود معروف است، دو رنگی که هنر باد و جلبک های روی دریاچه هست.
دسترسی به این دریاچه هر چند نیازمند پیاده روی هست اما درنهایت ارزشش را دارد.
 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :