شکوفه های زیتون- دکتر صمد بختیار مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودبار در خصوص خدماتی که طول ایام عید نوروز در حوزه درمان شهرستان رودبار صورت گرفته است به شکوفه های زیتون گفت: از ابتدای تعطیلات  در آخرین روزهای اسفند سال گذشته ضمن نظارت دقیق و سرکشی های مداوم از تمامی بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی شهرستان، در ساعات مختلف شبانه روز بهمراه فرماندار رودبار از بیمارستان ها و اورژانس های شهرستان بازدید شد تا از نزدیک کیفیت خدمات مراکز درمانی را مورد بررسی قرار داده و مشکلات احتمالی را رفع نماییم و بتوانیم برای مردم شهرستان رودبار خدمات ایده آلی را ارائه نماییم.

بختیار در ادامه با بیان اینکه در ایام نوروز ۹۷ تعداد ۵۲۸۶ نفر در سطح بیمارستان های شهرستان رودبار مورد پذیرش قرار گرفته اند اظهار داشت: ۴۰۸۴ نفر درسطح شهرستان طی ایام عید در مراکز خدمات درمانی ویزیت شده اند. دکتر صمد بختیار در ادامه به ارائه دیگر آمارها پرداخت و تصریح نمود: در طول مدت ایام نوروز تعداد ۶۴ نفر برای مشاوره ازدواج، پنج مورد جراحی زنان، زایمان طبیعی چهار مورد، زایمان سزارین ۱۴ مورد، دیالیز ۱۷۴ مورد و ۶۴۱ مورد مراجعه به آزمایشگاه بیمارستان ها صورت گرفته است.

دکتر بختیار با اشاره به نظارت دقیق بر مراکز فروش مواد غذایی در سطح شهرستان اظهار داشت: در طول این مدت ۴۸۷۰ مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرستان رودبار صورت گرفت که ۶۰۸ مورد بازدید از اماکن عمومی، ۱۸۶ مورد اماکن بین راهی و ۳۳۰ مورد بازدید از منابع آب بوده است که در طی این بازدیدها ۱۰۸ مورد به تعزیزات معرفی شدند و ۳۸ مورد نیز منجر به تعطیلی و غیرفعال شدن اماکن گشت. وی افزود: در این بازدید ها ۳۸۹ مورد نیز منجر به صدور اخطاریه بحرانی و غیربحرانی شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودبار در ادامه با تشریح نمونه برداری ها در طول ایام نوروز اظهار داشت: ۲۲۹ مورد نمونه برداری آب، ۳۸۸۰ مورد کلر سنجی آب، ۱۷۴ مورد نمونه برداری نان و ۹۶ مورد نمونه برداری مواد غذایی در طول ایام نوروز طی بازدید ماموران شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودبار صورت گرفته است.

وی در پاین افزود: در مجموع طول این مدت ۴۸۷۰ بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرستان رودبار صورت گرفت که در نهایت ۶۱۰۰ کیلوگرم از انواع موادغذایی معدوم و تعداد ۱۰۸ نفر ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :