شکوفه های زیتون- روزنامه «نیویورک تایمز» درباره حضور اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم نظامی می نویسد:«روحانی همزمان با رد اتهامات ترامپ از موشک های تازه ایران رونمایی می کند. او روز جمعه در جمع نظامیان اعلام کرد که کشورش هم چنان به توسعه موشکی ادامه می دهد و برای این منظور از هیچ کشور دیگری اجازه نخواهد گرفت.

 او در حالی این اظهارات را بیان کرد که سپاه موشک های تازه ای تولید کرده که می توانند در حدود ۱۲۵۰ مایل را طی کنند این موشک ها می توانند به نقاط مختلف در خاورمیانه از جمله اسرائیل برسند. روحانی در مراسم رژه ای به مناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق در فاصله سال های ۱۹۸۰ تا ۸۸ میلادی صحبت کرد».
نیویورک تایمز می نویسد:«اگرچه شورای امنیت سازمان مل متحد از ایران خواسته تا ازمایش موشکی انجام ندهد اما در برجام و مفاد آن ایران از توسعه برنامه موشکی خود منع نشده است.
ترامپ اما توسعه برنامه موشکی را نقض توافق هسته ای خوانده است و خواستار بررسی مجدد برجام شد و یا به طور کلی خواستار لغو آن شده است».
صنم وکیل پژوهشگر در اندیشکده چتم هاوس در لندن می گوید که روحانی در حال بازی دشواری است. او می افزاید:«روحانی با وعده دادن درباره تقویت برنامه موشکی ایران از حمایت تندروهای ایران که مدت هاست از توافق هسته ای انتقاد کرده بودند برخوردار می شود. آنان او را بارها متهم به نرمش در عرصه روابط بین الملل کرده بودند. آنان معتقد بودند که مصالحه با امریکا یک تمرین بی فایده است. او می افزاید:« این موضوع می تواند این راه را در برابر ایران قرار دهد که به تجربه کره شمالی نگاه کند کشوری که به دلیل داشتن تسلیحات امنیت و موجودیت اش حفظ شده است».
«مارک فیتزپاتریک» مدیر اجرایی مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک معتقد است که همانند کره شمالی ایران با نشان دادن قدرت خود در برابر ترامپ در منازعه با او مقاومت می کند و نشان می دهد که عقب نشینی نمی کند./آفتاب

این خبر را به اشتراک بگذارید :