شکوفه های زیتون/ آسمان گیلان از فردا با افزایش ابر و در برخی نقاط همراه بارگبار و رعد وبرق همراه است.
دریای خزر امروز با ارتفاع موج ۵۰ سانتی متر تا یک متر برای فعالیت های دریانوردی و شنا نامناسب است و از فردا بتدریج در برخی ساعات مناسب خواهد بود.
رودبار امروز با ۳۵ درجه گرم ترین و جیرنده با ۱۸ درجه سانتیگراد خنک ترین مناطق استان بود.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :