شکوفه های زیتون/  اوایل اردیبهشت ماه امسال بود که بهروز آژ رئیس اسبق محیط زیست رودبار عزل و مهندس فلاح به عنوان سرپرست این اداره منصوب شد.

عمر سرپرستی فلاح تا ۱۶ تیر ماه به کمتر از سه ماه رسید و رامین حسین زاده به عنوان رئیس اداره محیط زیست رودبار معرفی شد تا اداره محیط زیست رودبار در کمتر از سه ماه سه رئیس و سرپرست به خود ببیند.

در سالهای اخیر ادارات رودبار در سایه عزل و نصب های متعدد بوده است بگونه ای که برخی از ادارت همچون کمیته امداد، محیط زیست، منابع طبیعی و… در سالهای اخیر چندین رئیس را به خود دیده اند.

اینکه چرا عمر مدیریت مدیران در شهرستان محروم رودبار به بلوغ نمی رسد و جوانمرگ می شود سئوال بی جوابی است که امیدواریم مسئولین امر برای افکار عمومی روشنگری نمایند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :