فوري/ شوراي نگهبان دقايقي قبل ، اصلاحيه قانون منع بكارگيري بازنشستگان را تاييد كردشکوفه های زیتون- خبرنگار  خبرگزاری”انتخاب” لحظاتي پيش كسب اطلاع كرد، شوراي نگهبان دقايقي قبل ، اصلاحيه قانون منع بكارگيري بازنشستگان را تاييد كردبه گزارش انتخاب، در مصوبه شورا اين قانون با رعايت سياستهاي كلي حمايت از ايثارگران، تاييد شده است

با تاييد شوراي نگهبان بسياري از استانداران، معاونين وزرا ، سفرا و شهرداران بازنشسته تلقي شده و بايد كناره گيري كنند

در همين حال، سخنگوي شوراي نگهبان در واكنش به خبر “انتخاب” اعلام كرد كه هنوز شوراي نگهبان رسماً نظر خود در اين مورد را اعلام نكرده است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :