شکوفه های زیتون- با رفتن مسلم طوفان از جهاد کشاورزی شهرستان رودبار، رضا پورخانعلی بعنوان سرپرست این اداره معرفی شد.

گفتنی است، طوفان قریب به چهار سال بود که ریاست اداره جهاد کشاورزی شهرستان رودبار را بر عهده داشت.

ناگفته نماند، رضا پورخانعلی کارشناس کشاورزی بوده و بعنوان معاون اداره جهاد کشاورزی شهرستان رودبار فعالیت می کرد./دیار زیتون

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :