شکوفه های زیتون- مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار در گشت و کنترلهای خود در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست ، به دو مورد تخریب و برداشت غیر مجاز مصالح برخوردند که بلافاصله فعالیت متخلفین را متوقف کردند .

بهروز آژ  رییس اداره حفاظتا محیط زیست شهرستان رودبار با اعلام این خبر گفت: این افراد بدون کسب مجوز و بدون ضابطه اقدام به برداشت خاک رس در منطقه حفاظت شده سیاهرود می نمودند که عاملان آن با طرح شکایت و اعلام جرم به مراجع قضایی رودبار معرفی شدند./دیار زیتون

این خبر را به اشتراک بگذارید :