شکوفه های زیتون- خیراله خادمی از اتمام عملیات زیرسازی راه‌آهن قزوین- رشت خبر داد و گفت: با اتمام زیرسازی خط دوار ایستگاه رشت به عنوان آخرین بخش از این عملیات، زیرسازی کل خط ریلی قزوین- رشت تکمیل شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از تکمیل تیرگذاری و بتن‌ریزی پل ۵۵ خبر داد و اظهار داشت:

با تکمیل زیرسازی خط دوار ایستگاه رشت، تیرگذاری و بتن‌ریزی پل ۵۵ و تونل‌های ریزشی عبوری از سازند جوان منطقه، کل مسیر راه‌آهن قزوین- رشت به یکدیگر دوخته شد.

وی افزود:‌

با اقدامات صورت گرفته کل مسیر این ابر پروژه راه‌آهن کشور بدون انقطاع به ایستگاه رشت متصل شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص عملیات روسازی این محور اعلام داشت:

با اتمام ۳.۵ کیلومتر باقیمانده از عملیات ریل‌گذاری طی چند روز آینده، ریلگذاری کل محور نیز به اتمام می‌رسد.

 

 

خادمی اتمام عملیات این خط ریلی را مرهون تلاش شبانه‌روزی مهندسان و دست‌اندکاران این پروژه دانست و گفت:‌

اجرای راه‌آهن قزوین- رشت با حدود ۲۶ کیلومتر تونل و گالری، ۹ کیلومتر پل خاص، و ۲۲ میلیون متر مکعب عملیات خاکی با توان و تخصص مهندسان ایرانی برگ زرین دیگری در کارنامه وزارت راه و شهرسازی در گسترش شبکه ریلی کشور است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :