سایت تحلیلی خبری شکوفه های زیتون (اسپرو)-با حکم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعضای جدید هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) معرفی شدند.  سید تقی نوربخش طی حکمی محمد سعیدی، علی ظفرزاده و مرتضی لطفی را به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شستا منصوب کرد.همچنین محمد سعیدی به سمت مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) انتخاب شد.

سعیدی پیش از این معانت امور بین الملل شستا و همچنین سازمان انرژی اتمی را در کارنامه خود دارد.مدیر عامل جدید شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با کوله باری از تجارب بین الملل این شرکت را آماده ورود به مرحله جدیدی در فضای پسا تحریم خواهد کرد.با انتخاب مدیریت جدید تلاش های دوساله مدیریت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی برای رشد شاخص های کلیدی ، بهره وری، توسعه منابع نسانی و استقرار سیستم های پیشرفته برنامه منابع سازمانی به ثمر خواهد نشست.

با توجه به اینکه مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از درون گروهی مدیریت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی انتخاب شده است در برنامه ها و استراتژی های تدوین شده آن خللی وارد نخواد شد.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی همچنان بصورت یک بنگاه اقتصادی بدور از بازی های سیاسی – در راستای رشد و شکوفاهی تولید و تامین انتظارات سازمان تامین اجتماعی پیش خواهد رفت.

یکی از شاخص های مطرح در مورد مدیریت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سلامت و تلاش برای ایجاد و استمرار یک مجموعه اقتصادی سالم است که با این تغییر قطعاً در این خصوص خدشه وارد نخواهد شد./تابناک

 

 رودبار,اسپرو,شکوفه های زیتون,سایت تحلیلی خبری اسپرو,مدیران  , شستا ,معرفی شدن

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :