شکوفه های زیتون- انتخاب و انتصاب دهیاران در روستاها در حوزه وظایف منابع طبیعی شهرستان نیست

سگ های ولگردی که ناقل بیماری در برخی مناطق روستایی خصوصا جمال آباد رها شده اند موجب بیماری در بین کودکان و نوجوانان شده اند که دامپزشکی شهرستان به موقع نسبت به این موضوع ورود کند

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :