شکوفه های زیتون- حق گله گذاری و نقد مصلحانه می تواند یکی از تکالیف دینی یا عرفی بشر امروزی باشد. اما بلندگو دارها و منبردارها نباید بذر کینه یا ناامیدی را در جامعه تزریق کنند و با اصرار و التجاء، حذف و یا بقای کسی را داشته باشند.

در طی چهار دهه گذشته هزاران عزل و نصب در جمهوری اسلامی و دهها انتصاب در هر یک از شهرستانهای کشور صورت پذیرفته است. و عده ای بر آن صحه گذاشته و عده ای هم آن را نقد کرده و با چهره برافروخته و با رگ گردن زمخت برخی عزل و نصب ها را برنتابیده اند. انتصاب برخی از استانداران، فرمانداران و ائمه جمعه در شهرستانها به دلالیل عدیده مورد نقد عناصر مومن، معتقد و وفاداران به دین کشور بوده اما در راستای حکومتگری. تهدید، تحکم، تخریب ابزاری سست و طنابی پوسیده است و نمی تواند جامعه عاقل و بالغ را تحت تاثیر دائمی قرار دهد.

نظام اجتماعی حق مدار و سازمانهای تحول خواه مبتنی بر احترام به انسانها با رعایت قانون و اسناد بالادستی است. بازیگران حکومت گری در سطح ملی، استانها و شهرستانها را قانون و مراجع آن تعیین کرده است و به قول آن پیر فرزانه حضرت امام (ره) «خلاف قانون، خلاف شرع است»  بخشی نگری و دید تنگ نظرانه و اعمال موضوعاتی همچون بومی، غیر بومی، ادیان، مذاهب، قومیت ها که الوانی از گلهای باغ بزرگ ایران زمین است. مخالف قانون اساسی که خون بهای شهدای بزرگی همچون شهید بهشتی و سایر شهدای گرانقدر ایران اسلامی است.

رفتارهای فرد گرایانه و از زبان مردم صحبت کردند از آفات بزرگ که همانا دروغ آشکار و روشن است نباید لقلقه برخی از مسئولین قرار گیرد. آنانی که از لسان مردم و زبان خانواده شهدا صحبت می کنند به کدام استناد قانونی موکلین به آنان وکالت داده اند؟ براساس قانون اساسی نهادها و اشخاص انتخابی و انتصابی روشن و شفاف ذکر شده است. بپذیریم که از جایگاه و منظر انتصابی نمی توان دم از وکالت مردم و خانواده معظم شهدا، مفقودین، جانبازان و رزمندگان زد. ما از کدام مردم صحبت می کنیم؟ با کدام نظر سنجی علمی و با کدامین روش های آماری؟ به روش نمونه گیری یا «Sampling» ثبتی و یا سرشماری و با کدام دانش علمی ابراز فضل می کنیم در عالم سیاست. روشن کردن آتش، قطعا خاکستر و دود دارد و روانیست دود در چشمان جامعه و خاکستر بر اندام جامعه بپاشیم. امروز که همه ما به یمن ایثارگری های روحانیت آگاه، روشن ضمیر و در سایه سار خون¬های پاک شهیدان در دنیا عزت مند شده ایم و از خرمن و نفس آنان تناول می کنیم. نباید میل به ناحق کنیم، چه شیرین خواهد بود ضمن حرمت به آرای مردم چتر آرامش را بر سر خدمتگذاران برافرازیم و خادمان ملت را در راه سخت حامی باشیم. اماکن و ایام مقدس را محل جدال و نزاع در انظار عموم قرار ندهیم و از چند پارگی مردم شریف نگران باشیم و چه بسا تیغ تیز بومی و غیر بومی، شیعه و سنی بودن در نقاط جغرافیایی مختلف کشور ما را از وحدت و اخوت برادری دور نماید. و دستاویزی برای معاندان مهیا نماید.

رضا کاظمی تکلیمی مدیر مسئول

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :