شکوفه های زیتون- هاوکینگ در مصاحبه با مجله «وایرد» گفت: «هوش آدمی با هوش کامپیوترهای مدرن تفاوت چندانی ندارد. مشکل در اینجاست که هوش مصنوعی بسیار خطرناک است. آدمی به ‌تنهایی قادر به حکمرانی بر زمین نیست. بسیار محتمل است که روبات‌ها این کار را بهتر از انسان‌ها انجام دهند. و در نهایت آدمی برای روبات‌ها باری اضافی خواهد بود.»
او همچنین درباره احتمال بوجود آمدن وضعیتی که در آن هوش مصنوعی بی‌نیاز از حضور آدمی پویا خواهد بود گفت: «اگر آدمیان می‌توانند ویروس برای کامپیوترها طراحی کنند، روزی خواهد آمد که فردی توانایی ساخت هوشی مصنوعی را خواهد داشت که بی‌نیاز از انسان‌ها خود را بازسازی کند. این گونه‌ای تازه از زندگی خواهد بود که از زندگی نوع بشر پیشی خواهد گرفت.»
هشدار هاوکینگ درباره یک تهدید علیه بشر
این دانشمند ۷۵ ساله بریتانیایی همچنین بر لزوم ایجاد فضایی نو برای جوانان سخن گفت. به نظر آقای هاوکینگ در این فضا جوانان فرصت بیشتری برای علم‌ورزی خواهند داشت. به نظر این اختر شناس بی‌تفاوتی به دانش نتیجه‌های گرانباری برای آدمی خواهد داشت.
آقای هاوکینگ بر ایجاد برنامه فضایی برای جامعه علمی تاکید کرده و پیشنهاد داده تا آدمیان برای تصاحب سیاره‌های دیگر برای زیستن آماده شوند. او در این مصاحبه یادآور می گوید: «به گمانم به نقطه‌ای بی‌بازگشت رسیده‌ایم. زمین برای همه آدمیان بسیار کوچک است. جمعیت جهانی رو به افزایش است. بشر با تهدید خود نابود ساختن روبروست.»
این نخستین بار نیست که این دانشمند بریتانیایی درباره لزوم رفتن انسان به دیگر سیاره‌ها برای زندگی کردن سخن می‌گوید./آفتاب

این خبر را به اشتراک بگذارید :