شکوفه های زیتون- بیش از ۳۲ برابر ظرفیت منصوبه فعلی، پتانسیل تولید انرژی بادی در گیلان وجود دارد و چنانچه سرمایه بخش خصوصی جلب شود، آینده‌یی بسیار روشن در انتظار استان گیلان خواهد بود.

محل احداث نیروگاه تعیین شده و در موارد دیگر نیز در حال بررسی است.

مهندس بلبل‌آبادی با اشاره به رویکرد دنیا در استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر بیان کرد: استان گیلان از موهبت الهی و موقعیت استراتژیک بسیار خوبی برای انرژی بادی، آبی و انرژی خورشیدی برخوردار است و حسب وظیفه باید با برنامه‌ریزی دقیق، امکان استفاده از پتانسیل انرژی‌های مختلف را با توجه به توان مالی فراهم کنیم. وی افزود: در زمینه انرژی بادی، شرکت‌های مختلف خارجی و ایرانی متقاضی تولید انرژی الکتریکی در استان گیلان هستند. پنج شرکت SUNFARMING، سبز آکام (رشد صنعت و EAB)، توان نیروی آراد، کاسپین و انرژی پویان آتا، در مجموع متقاضی احداث ۳۰۰مگاوات انرژی بادی در مناطق منجیل، گنجه، جیرنده و رودبار هستند که در مواردی محل احداث نیروگاه تعیین شده و در موارد دیگر نیز در حال بررسی است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :