مسکن مهر زنجان

شکوفه های زیتون- منوچهر جمالی درباره پیشرفت پروژه مسکن مهر رستم آباد عنوان کرد: فاز اول این پروژه با برطرف شدن مشکل فاضلاب شهری تا ماه آینده آماده واگذاری به متقاضیان می‌شود.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسکن مهر منجیل اعلام کرد: مهمترین مشکلی که مسکن مهر منجیل تا کنون با آن مواجه بوده عدم استقبال متقاضیان است.

جمالی عدم جانمایی مناسب را از علل توقف این پروژه دانست و خاطرنشان کرد: با شرایطی که اکنون در آن منطقه حاکم است و با عدم وجود متقاضی، تکمیل و ادامه آن بعید به نظر می‌رسد.

وی ابراز داشت: با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان مقرر شد که پروژه مذکور به بخش خصوصی واگذار شود. به‌زودی تصمیمات جدیدی نیز جهت عودت سرمایه متقاضیان پروژه مسکن مهر منجیل اتخاذ می‌شود./تسنیم

این خبر را به اشتراک بگذارید :