شکوفه های زیتون- غریب آبادی اظهار کرد: در راستای زندانی شدن ایرانی ها در زندان های آمریکا به دلایل یاد شده، وضعیت این افراد در جلسه ای با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط در محل ستاد حقوق بشر بررسی شد.

وی ادامه داد: در این جلسه برخی تصمیمات در خصوص برجسته کردن ابعاد حقوق بشری وضعیت این افراد، اتخاذ و مقرر شد اقدامات لازم به منظور پیگیری موضوع از مجامع بین المللی حقوق بشری از کانال‌های رسمی و خانواده های آنان در دستور کار جدی قرار گیرد.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر با قدردانی از تلاش‌های وزارت امور خارجه در پیگیری وضعیت این افراد و سایر ایرانیان گرفتار در زندان های کشورهای دیگر افزود: ظرفیت های حقوق بشری نیز از این پس در کنار ظرفیت‌های سیاسی و حقوقی برای کمک به این هموطنان قرار خواهد گرفت.از این رو بررسی وضعیت ایرانیان زندانی در سایر کشورها نیز از این منظر در جلسات آتی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی افزود: همچنین تعداد دیگری از ایرانیان نیز در کشورهای مختلف به همین بهانه به درخواست آمریکا بازداشت شده اند که تقاضای استرداد آنان به کشور شده است.

غریب آبادی اظهار کرد: در راستای زندانی شدن ایرانی ها در زندان های آمریکا به دلایل یاد شده، وضعیت این افراد در جلسه ای با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط در محل ستاد حقوق بشر بررسی شد.

وی ادامه داد: در این جلسه برخی تصمیمات در خصوص برجسته کردن ابعاد حقوق بشری وضعیت این افراد، اتخاذ و مقرر شد اقدامات لازم به منظور پیگیری موضوع از مجامع بین المللی حقوق بشری از کانال‌های رسمی و خانواده های آنان در دستور کار جدی قرار گیرد.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر با قدردانی از تلاش‌های وزارت امور خارجه در پیگیری وضعیت این افراد و سایر ایرانیان گرفتار در زندان های کشورهای دیگر افزود: ظرفیت های حقوق بشری نیز از این پس در کنار ظرفیت‌های سیاسی و حقوقی برای کمک به این هموطنان قرار خواهد گرفت.از این رو بررسی وضعیت ایرانیان زندانی در سایر کشورها نیز از این منظر در جلسات آتی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت./گیل خبر

کلیدواژه ها : ,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :