شکوفه های زیتون- علی امیدی با اعلام این خبر اظهار کرد: با گشت زنی مداوم، برقراری کشیک های شبانه روزی و به کمک مردم شریف و طبیعت دوست شهرستان رودبار، طی ماه های گذشته خصوصا  ماه جاری، اقدامات موثری علیه قاچاقچیان جنگل در مناطق دیزکوه، اسکولک، شهربیجار، کندلات.سی دشت و نورالعرش، چلکاسر و پشته رستم آباد انجام شده است و بیش از ۵۰۰ اصله الوار تروارس و کاتین راش و توسکا و ممرز کشف و ضبط گردیده است.

وی ادامه داد: در این راستا عناصر اصلی شبکه قاچاق چوب جنگلی نیز شناسایی و برخورد قانونی با آنها تحت اقدام می باشد.

رئیس منابع طبیعی رودبار با تاکید بر اینکه منبعد برخورد با قاچاقچیان چوب نسبت به گذشته متفاوت و جدی تر خواهد بود، گفت: به نحوی که به حول قوه الهی و با احکام قاطع و موثر مراجع محترم قضایی و با مساعدت عوامل زحمتکش نیروی انتظامی اقدامات بازدارنده نهایتا منجر به کنترل و کاهش چشمگیر قاچاق چوب می گردد.

به گفته وی، یکی از رویکردهای جدید برخورد قانونی علیه قاچاقچیان چوب،جریمه های سنگین و صدور آراء محکم علیه آنها می باشد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :