شکوفه های زیتون- در راستای کنترل و نظارت بر صحت میزان عرضه سوخت مایع در جایگاههای سوخت شهرستان رودبار، کارشناسان اداره استاندارد، مرکز پخش فراورده های نفتی و صنعت و معدن این شهرستان، بازرسی مشترکی از تعدادی از نازلهای جایگاههای عرضه سوخت مایع شهرستان رودبار انجام دادند. 

رئیس اداره استاندارد رودبار با اعلام این خبر افزود: در این بازدیدها، نازلهای جایگاههای سوخت پنج شهر به صورت تصادفی بررسی و میزان عرضه سوخت هر کدام از آنها توسط پیمانه استانداردِ مخصوص مورد آزمون قرار گرفت.

فتح العلومی اضافه کرد: در این بازدیدها تنها یک نازل غیراستاندارد که بنزین معمولی را کمتر از حد استاندارد عرضه میکرد، مشاهده و توسط نماینده شرکت نفت بطور موقت پلمب گردید تا بعد از انجام تعمیرات لازم و آزمون ، مجددا به چرخه استفاده بازگردد./دیار زیتون

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :