شکوفه های زیتون- آن چه در این جدول در مورد گیلان نشان می دهد ۹۸۰ واحد تولیدی است که از تسهیلات پرداختی استفاده کرده اند که در بین همه استان ها از این نظر بعد از اصفهان مقام دوم را کسب کرده است. اما از لحاظ میزان پرداخت تسهیلات با بیش از ۴۹۵ میلیارد تومان  بعد از اصفهان، تهران، البرز، مرکزی، سمنان، یزد، قزوین و سمنان در رده نهم قرار دارد. 

 واحدهای تولیدی و صنعتی استان‌های اصفهان، تهران و مرکزی به ترتیب بیشترین و واحدهای تولیدی استان‌های ایلام، کرمان و خراسان شمالی   به ترتیب کمترین میزان تسهیلات در طرح رونق تولید را تا پایان دی‌ماه سال جاری دریافت کردند.

 تا پایان دی‌ماه امسال و در قالب طرح رونق تولید ۴۱ هزار و ۶۶۸ بنگاه تولیدی ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۲۰ هزار و ۵۵۱ واحد به بانک‌ها معرفی شده و اعتباری معادل ۱۵ هزار میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان برای آنها در نظر گرفته‌ شده است. علاوه بر این به ۱۶ هزار و ۱۰۱ واحد تولیدی مبلغی معادل ۱۱ هزار میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان پرداخت شده است.

در سال گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۲۴ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات به ۳۰ هزار واحد تولیدی مدنظر قرار گرفته است.

در طرحی که قرار شد با عنوان رونق تولید اقتصادی در سال جاری مدنظر قرار گیرد ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی و نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی تعریف شده است.

بر اساس جدولی که در اختیار ایسنا قرار گرفته تا پایان دی ماه امسال ۴۱ هزار و ۶۶۸ بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در قالب طرح رونق تولید ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۲۰ هزار ۵۵۱ واحد به بانک معرفی شده و مبلغی حدود ۱۵ هزار میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان برای آن‌ها در نظر گرفته شده‌ است. علاوه بر این به ۱۶ هزار و ۱۰۱ واحد تولیدی مبلغی معادل ۱۱ هزار میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان پرداخت شده است.

نکته جالب در مورد پرداخت تسهیلات در طرح رونق تولید، استان‌هایی است که بیشترین و کمترین میزان تسهیلات به واحدهای تولید آنها پرداخت شده است. در این بین ۱۴۸۲ واحد تولیدی استان اصفهان رقمی معادل ۱۲۸۱ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند و پس از آن ۶۵۶ واحد تولیدی در تهران موفق به دریافت ۹۴۲ میلیارد تومان شده‌اند. پس از اصفهان و تهران نیز به ۸۳۸ واحد تولیدی استان مرکزی رقمی معادل ۶۷۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.

اما استان‌های ایلام، کرمان و خراسان شمالی به ترتیب کمترین میزان تسهیلات پرداختی را به واحدهای تولیدی در بین استان‌های کشور تا پایان دی‌ماه سال جاری به خود اختصاص داده اند. ۷۰ واحد تولیدی و صنعتی استان ایلام ۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۱۴۷ واحد تولیدی و صنعتی استان کرمان ۳۸ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان و ۱۳۶ واحد تولیدی و صنعتی خراسان شمالی ۴۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی در طرح رونق تولید دریافت کردند.

به گزارش گیل خبر،  آن چه در این جدول در مورد گیلان نشان می دهد ۹۸۰ واحد تولیدی است که از تسهیلات پرداختی استفاده کرده اند که در بین همه استان ها از این نظر بعد از اصفهان مقام دوم را کسب کرده است. اما از لحاظ میزان پرداخت تسهیلات با بیش از ۴۹۵ میلیارد تومان  بعد از اصفهان، تهران، البرز، مرکزی، سمنان، یزد، قزوین و سمنان در رده نهم قرار دارد.

البته از لحاظ تسهیلات پرداخت مستقیم بانک ها گیلان برای ۵۲۴ واحد تولیدی حدود ۳۵ هزار و  ۳۳۵ میلیارد تومان دریافتی داشته است که بعد از اصفهان، تهران و یزد در جایگاه چهارم قرار دارد.

در ذیل جدول مربوط به گزارش تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب طرح رونق تولید از ابتدای سال تا پیان دی‌ماه سال جاری آورده شده است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :