شکوفه های زیتون- بعد از مدتها فرصتی پیش آمده بود که در ماشین کنار یکدیگر باشیم و با هم صبحت کنیم و در خصوص مسایل عمومی و شخصی و کاری با هم بحث کنیم.
وی با اشاره به آخرین لحظات دیدارش از آیت الله هاشمی ادامه داد: روزشنبه ۱۹دی سال ۱۳۹۵همراه ایشان تا مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتم که آیت الله هاشمی نیز به سمت جلسات کاری خود از من جدا شدند با هم خداحافظی کردیم و دیدم که پدرپله های مجمع را به سمت بالا خیلی سریع طی کردند و دیگر فرصت بعدی پیش نیامد که دوباره ایشان را ملاقات کنم تا اینکه عصرهمان روز خبر دادند که آیت الله هاشمی در بیمارستان تجریش بستری هستند، وقتی که من رسیدم پدر تمام کرده بود ولی پزشکان به ما نمی گفتند که باورش برای ما خیلی سخت بود.

یاسر هاشمی فرزند مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در گفت وگو با گروه سیاسی “خط اعتدال” از آخرین خاطره ی به یاد مانده از پدر قبل از فوت آیت الله علی اکبرهاشمی گفت:همه زندگی پدربرای فرزندانش خاطره بود هفته آخر قبل از فوت آیت الله هاشمی من درگیر مسایل هیت امنای دانشگاه آزاد و کارهای پیگیری ایشان را که در آن مجموعه کار می کردند به عهده داشتم و به همان دلیل برای رسیدگی کارهای دفتر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از اتفاق روز شنبه اول هفته خدمت آیت الله هاشمی رسیدم و از سمت خانه به طرف محل کار باهم همراه شدیم.
بعد از مدتها فرصتی پیش آمده بود که در ماشین کنار یکدیگر باشیم و با هم صبحت کنیم و در خصوص مسایل عمومی و شخصی و کاری با هم بحث کنیم.
وی با اشاره به آخرین لحظات دیدارش از آیت الله هاشمی ادامه داد: روزشنبه ۱۹دی سال ۱۳۹۵همراه ایشان تا مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتم که آیت الله هاشمی نیز به سمت جلسات کاری خود از من جدا شدند با هم خداحافظی کردیم و دیدم که پدرپله های مجمع را به سمت بالا خیلی سریع طی کردند و دیگر فرصت بعدی پیش نیامد که دوباره ایشان را ملاقات کنم تا اینکه عصرهمان روز خبر دادند که آیت الله هاشمی در بیمارستان تجریش بستری هستند، وقتی که من رسیدم پدر تمام کرده بود ولی پزشکان به ما نمی گفتند که باورش برای ما خیلی سخت بود.


یاسر هاشمی با بیان اینکه “منش های سیاسی آیت الله هاشمی همیشه تکیه بر مردم بود” گفت: شاید آیت الله هاشمی جزوء معدود مسئولانی بود که تاکید بر این امر داشتند و در طول دوران سیاست کاریش همیشه ارتباط خود را با مردم حفظ می کرد.
وی آیت الله هاشمی را که از شاهدان عینی و دلسوز انقلاب و مردم یاد کرد و گفت همیشه آیت الله هاشمی حاضر در صحنه های انقلاب جمهوری اسلامی ایران بودند حتی به چشم خود دیدم که پدر در جمع معترضین که جلوی دانشگاه برای مسایل هسته ای شعار می دادند ایشان از ماشین پیاده شدند و به جمع معترضین و دلواپسان هسته ای پیوستند که حتی محافظین، ایشان را از رفتن منع می کردند. ولی آیت الله هاشمی خود را از جنس مردم می دانست و شعارمی داد”ما همه مثل شما مردم دلواپس هستیم”نه از جهت شما بلکه از جهت مسایل سیاسی ایران!
یاسر هاشمی تاکید کرد پدر همیشه اعتقاد داشت مسئولین باید ارتباط خودشان را با مردم در هر شرایطی حفظ کنند تصریح کرد: مسئولین باید حرف مردم را بشنوند و به خواسته های مردم تا جایی که به مصلحت مردم می باشد جامعه عمل بپوشانند،همچنین ایشان همیشه پرهیز می کردند که مسئولین در وادی شعار زدگی بیفتند.
وی با توجه به اغتشاشات چند روز اخیر و نگرانی های همیشگی ایشان وحدت و عدم وجود دشمنی و کدورت و کینه ورزی در داخل کشور و نیروهای انقلاب دانست و گفت: اگر آیت الله هاشمی الان حضور داشتند انتظار داشتند مسئولین به حرف معترضین توجه کنند و خارج از شعار زدگی ارتباطشان را با مردم حفظ کنند، و به آنها کمک کنند فلذا آیت الله هاشمی راضی نمی شد که از شیوه های تند برای معترضین استفاده شود.

یادگار آیت الله هاشمی با بیان اینکه متاسفانه باز هم فضای جامعه از آن حالت آرامش قبلی خارج شده است اظهار داشت: باید از مسئولین کشور بخواهیم که ارتباط خود را با مردم بیشتر از قبل بکنند و همه می دانند این روشی بود که مورد پسند همیشگی مرحوم آیت الله هاشمی بود./خط اعتدال

این خبر را به اشتراک بگذارید :