عکاس: حمید شفایی

img_9572

dsc_0001 dsc_0024 dsc_0030 dsc_0034 dsc_0039 dsc_0051 dsc_0057 dsc_0059 dsc_0061 dsc_0072 dsc_0079 dsc_0082 dsc_0084 dsc_0092 dsc_0098 dsc_0104 dsc_0107 dsc_0112 dsc_0117 dsc_0120 dsc_0128 dsc_0135 dsc_0138 dsc_0140 dsc_0142 dsc_0144

این خبر را به اشتراک بگذارید :