تاریخ انتشار: پنجشنبه 21 سپتامبر 2017 | 17:20 ب.ظ
مقاله
بوی ماه مهر
فصل مهر، فصل خواندن و نوشتن، فصل رویش جوانه های امید از راه رسید. باز هم با پایان یافتن فصل تابستان، بوی مهر در شهرها و کوچه های روستاهای کشورمان، پیچیده است.

شکوفه های زیتون/ سعید خوشدوز-بوی ماه مهر گاهی بوی حسرت می دهد برای کودکانی که به جای مدرسه رفتن در چهار راه ها دستفروشی می کنند و بوی شرمندگی می شود. برای معلم هایی که حقوقشان کفاف گذران زندگی را نمی دهد.  مهر- برای آنان که کشاورز، کارگرزاده و فقیرند. دیگر پیام آور خوشی و شادی نیست بلکه غرش ارابه های فقر و نَداریست. بردَنده های نَحیف این قشر ندار نمی دانم برای آن پدری که قرار است تمام دس رنج روزهای گرم تابستان را برای فرزندان دانش آموزش کیف وکفش و لباس مدرسه خریداری کند چه حسی را متصور شوم. چون نیک می دانم که از اشکی که گوشه چشم کودک مدرسه ایش نَم می گیرد. تمام کَمر هِمتش به لرزه در می آید. و هزار بار زیر بار این نداری خرد می شود. به راستی مگر اصل 30قانون اساسی تاکید بر آموزش و پرورش رایگان ندارد. آیا این اصل قانون اساسی در حال حاضر برای همه دانش آموزان به طور یکسان و برابر اجرا می شود؟

آیا امکان بهره مندی از امکانات آموزشی، برای همه اقشار جامعه به طور یکسان فراهم شده است؟

مِهر فصل خشکیدن و زردشدن نیست آغاز روییدن کتاب بر ساقه دست هاست.

مِهرتان پیروز و مِهروَرزیتان همیشگی باد

کارشناس مدیریت دولتی

آخرين اخبار
پر بحث ترين
اسپرو
#
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار