تاریخ انتشار: سه شنبه 2 ژانویه 2018 | 18:50 ب.ظ
پوپولیسم در تقابل نظام سازی دولت
اتفاق های جسته و گریخته مردمی یا هدایت شده چند ماه گذشته در مشهد – تهران و برخی از مراکز استانها و شهرستانها در دولت دوم حسن روحانی که با مطالبه گری موسسات اعتباری آغاز شد، آغاز یک شروع ناپایانی است که هرچند سال یکبار با ریشترهای متفاوت ساختار و سازهای حکومتی را در ایران با چالش روبرو می کند.

شکوفه های زیتون- این گسل های اجتماعی که انرژی نهفته جامعه ایرانی و اکثریت آن را نوعاً متولدین در دوران جمهوری اسلامی تشکیل می دهند. این بار با صبغه، رنگ و لعاب، اقتصادی آغاز شده ولی ریشه های اجتماعی و سیاسی را در بطن خویش پنهان ساخته است که صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران این اعتراضها را بر خلاف ادوار گذشته به نارضایتی اقتصادی ربط داده و گناه آن را به گردن روحانی انداخته است.

حکومت گران برخلاف نص صریح قانون اساسی تاکنون اعتراضات مردم را با هرنوع آن به رسمیت نشناخته و به همین خاطر ساز و کار و مکانیزم آن را جزء تقابل و رویارویی نمی دانند. پذیرش این اعتراضات، مدیریت و چگونگی شکل گیری و پایان آن نیز طبعاً در دستان نهادهای قانونی و امنیتی نیست. در چند روز اخیر فارغ از ظرفیت های بالقوه و متراکم شده بخشی از جامعه که هر بار به بهانه های مختلف از جمله جنبش دانشجویی، کارگری، موسسات مالی و اعتباری، مطالبات استانی، گرانی و یا سیاسی از نوع و جنس جنبش سبز بود در خرداد 1388 و با حضور در خیابان ها و میادین شهرها خود را آشکار می نمایند. این جماعت حرفهایی برای گفتن های پنهان شده در پستوهای افکار و اندیشه های خویش دارند.

نمی توان پنهان کرد که بخش زیادی از جامعه ما دارای مشکلات اقتصادی معیشتی و فقر و ناداری هستند بیکاری انباشته و متراکم شده دولت های گذشته رقم آن را از 3 میلیون افزایش داده و مردم با اعتماد دوباره به ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی که بتواند با هماهنگی سایر قوای و نهادهای موثر کشور با ارائه طرح ها و لوایح در صدد حل انبوه از مشکلات گذشته که دوران خوشی دلارهای دولت نهم و دهم بوده در صدد کاهش آلام و دردهای جامعه باشند. گرچه این سال ها دیگر از درآمدهای کلان ارزی 800 میلیارد دلاری خبری نیست.

و با تکرار 3 رقم وحشتناک در بودجه هرساله که نفس بودجه کشور را به مخاطره انداخته است از جمله 48 هزار میلیارد تومان یارانه به فقیر و غنی، 40 هزار میلیارد تومان بابت ورشکستی دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح « به لحاظ تصویب قانونی بازنشستگی های پیش از موعد در دهه های گذشته و عدم اصلاحات پارامتریک، ساختاری و سیستمی این دو صندوق » پرداخت قریب 15 هزار میلیارد تومان اعتبارات برای حقوق و مزایای کارمندان که قریب 700 هزار نفر آن در زمان دولت جناب احمدی نژاد بدون قاعده به¬گزینی و طی مراحل قانونی به بدنه دولت اضافه شدند که امروزه راه تنفسی نظام بودجه سنواتی کشور را به بند کشیده است. تا جائیکه هزینه کرد و حساب پس دهی 200 هزار میلیارد تومان از بودجه 360 هزار میلیاردی کشور دراختیار رئیس جمهور منتخب مردم نیست.

امیدواریم طراحی و پشتیبانی اولیه این تجمعات که در مشهد شکل گرفت و به قولی اعلام شده که: “قرار نبوده در تجمع شعارهای ساختار شکن داده شود.” از این جرقه درست عبرتی گرفته شود و آسیب شناسی این وقایع نشان برآن دارد که بخشی از عوامل اصلی این اعتراضات می تواند به دلایل ذیل بوده و در آینده نیز تکرار شود.

الف) عوامل اصلی اعتراضات پس از جنگ تحمیلی 8 سال “1370-1396”:

1-مصادره به مطلوب انقلاب اسلامی مردمی توسط عده ای چند ده هزار نفری خاص که موجب ایجاد شکاف میان مردم علاقمند با انقلاب اسلامی و تغییر نسل در 40 سال گذشته

2- کوبیدن طبل دشمن تراشی در مناسبت های مختلف در طول ایام سال از طریق بلندگوهای رسمی از جمله صدا و سیما

3-فساد سیستمی حاکم بر سازمانهای کشور عدم برخورد با مفسدین اقتصادی و متجاوزین به بیت المال

4- توجه به ظواهر، شعار و تبلیغات دینی بدون توجه به گفتمان اصلی انقلاب اسلامی که همانا موضوع فقر و غنا، عدالت خواهی، معرفت دینی و اخلاق مداری

5- وضعیت سخت اقتصادی جامعه تهی دست و فرودستان در دهک های اول تا سوم با توجه به پول پاشی های فراوان توسط برخی از نهادهای حاکمیتی و همچنین فربه سازی ویژه خواران و آقازاده ها

6- ایجاد ردیف های بودجه ای سنواتی اختصاصی برای نهادها و اشخاصی که هیچ بازدهی در دین، دنیا و معیشت مردم نداشته اند بلکه موجب فربه گی سازمان و نهادهای تحت ید خود شده اند

ب) بخشی از راهکارهای احتمالی برای برون رفت از چالش های پیش رو:

1- اجرای بدون تنازل فصول و مواد قانون اساسی و اعلام حاکمیت قانون در کشور و پایان سیطره اجرای دلبخواهی قانون اساسی در همه سطوح

2-حذف سیستم ثروت اندوزی با زد و بندهای مالی و عدم پرداخت مالیات توسط فراریان مالیاتی

3- حذف بودجه های نهادهای غیر دولتی اختصاص آن برای اشتغال پایدار با اعلام دقیق آن در استانها و شهرستانها

4- حذف بودجه صدا و سیما و کاهش تعداد شبکه حداکثر “5 شبکه” و ایجاد شبکه های خصوصی همانند خصوصی سازی بیمه ها، بانک ها و سایر فعالیت های مردمی به منظور رقابت حرفه ای میان اهالی فرهنگ و هنر

5- ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی به منظور رقابت با 17 صندوق بازنشستگی و سپردن امور به دست مردم

6- تشکیل احزاب قدرتمند سیاسی دائمی “غیرفصلی” به منظور تقویت نهاد شوراهای شهر و روستاها، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و کاهش حدود اختیار تعیین صلاحیت کاندیدها توسط شورای نگهبان و واگذاری امور به احزاب سیاسی به منظور نظارت و کنترل کاندیدها بر اساس راهبردها و سیاست گذاری شورای نگهبان به منظور تشکیل مجلس نخبه گرا، متخصص و انتخاب رئیس جمهور قدرتمند و مقتدر

7- برقراری بیمه بازنشستگی و کارافتادگی پایه، تکمیلی « چند لایه تامین اجتماعی » برای کلیه خانوارها اساس اصل 29 قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه

8- برگزاری رفراندوم برای امور اساسی مهم داخلی و خارجی و احترام به آراء عمومی همانند برخی از کشورها از جمله کشور سوییس

9-تصویب نمودن حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان بر اساس 3 برابر خط فقر «شاخص های بانک مرکزی»و افزایش حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان تا نصاب خط فقر و کاهش فاصله حداقلی و حداکثری پرداختهای دستگاههای اجرایی “نهادهای عمومی غیر دولتی شرکتهای دولتی و وابسته به آن، وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری”

10- مسئولیت پذیر نمودن همه نهادهای قدرت برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی و حذف قدرت غیر رسمی در کشور

11- کاهش مداخلات نهادهای غیر رسمی و غیر مسئول در حوزه های خط مشی گذاری و سیاستگذاری داخلی و خارجی کشور

12- حذف چهره های تفرقه انگیز وحدت شکن، خسته، فرتوت از شبکه های مختلف صدا و سیما، ستاد نماز جمعه استانهاو شهرستانها و نهادهای انتصابی و حرمت گذاری به رؤسای جمهور، مقننه، قضاییه ادوار گذشته و به کارگیری ظرفیت  آنان در مناقشات داخلی و بین المللی به جای اپوزیسیون سازی و بست نشینی

13- برقراری نظام عادلانه مالیاتی برای همه نهادها، سازمانها و بخش خصوصی و جرایم سنگین برای فراریان مالیاتی به منظور تخصیص هزینه های جاری کشور از محل دریافت مالیات ها

14- حذف دروغ در تمامی ارکان و نهادهای کشور و جرایم سنگین برای دروغ گویان در محاکم قضایی و داوری

15- رفع هرگونه تبعیض های ناروا برای اقوام، اقلیت های دینی، مذهبی و برابری حقوق آنان در شرایط مساوی و پایان بخشی به زندانی کردن و حصر اندیشه های سیاسی

16-اصلاح و بازنگری قانون اساسی آن چنانکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی استان کرمانشاه در چند سال گذشته بر آن اشارات داشتند و رفع تعارضات نهادهای قانونی، مرزبندی شفاف سازی و تعیین تکالیف هریک از نهادهای مسئول از جمله قوای 3 گانه

17-حذف تبعیض های ناروا در به کارگیری و استخدام نیروی انسانی و تعیین جرایم سنگین برای مقامات کشور در استخدام غیر ضابطه ای در همه سطوح

18- حذف یارانه 7 دهک جامعه و افزایش حمایت های مالی و غیر مالی 3 دهک تحتانی، اقشار آسیب پذیر جامعه بر اساس طرح غربالگری مبتنی بر تعداد خانوار تا 50 درصد حداقل حقوق قانون کار

19-منع مداخله دستگاه های اجرایی، نهادهای نظامی در بنگاه داری در حوزه کسب و کار، اقتصادی و واسپاری امور به مردم و بخش خصوصی و تعیین تکلیف سازمانهای خصولتی در رابطه با مدیریت سهام و بنگاه داری

20- تقویت رسانه های مستقل، مطبوعات و اهالی قلم به عنوان پاسداران حقوق مردم و یکی از ارکان، رکن چهارم دموکراسی

21- کاهش سپرده های بانکی و تسهیلات در حوزه کسب و کار، مسکن از نرخ دو رقمی به تک رقمی و حذف (ربا) سود در شبکه بانکی کشور و نحوه اداره بانکها صرفاً بر اساس کارمزد تعیین شده 4 تا 6 درصد و به کارگیری سرمایه های بانکی در جهت اشتغال بیکاران و افراد جویای کار در بنگاه های اقتصادی

22- اصلاح قوه قضاییه و عدم سوگیری در منازعات سیاسی میان جریانات سیاسی، احزاب و حرفه ای عمل نمودن در امر قضا

23- تعادل پذیری در انتصابات و انتخاب اعضای شورای نگهبان و ترکیب ائمه جمعه سراسر کشور، عدم سوگیری، جهت گیری بر له و علیه جریانات سیاسی حاکم

24- برخورد با گروه ها و جریانات مسلح، هرج و مرج طلب قانون شکن، جداسازی و کنترل معترضان واقعی از غیرواقعی که خطای معارضان سوری و لیبیایی در کشور تکرار نشود

با اصلاح نظامات اداری، اقتصادی، اجتماعی و همچنین اصلاح بخشی از قانون اساسی، تقویت احزاب سیاسی واقعی قطعاً موجب تقویت و بهسازی قوه مجریه، مقننه و قضاییه که سبب تلألو نورامید بر جامعه خواهد شد. زیرا جامعه ایرانی بر روی انبوهی از گسل های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی فرهنگی آرمیده است. مقاوم سازی و پایدار سازی سازه های کشور نیازمند تدبیر و سعه صدر صحه صدر است. نگهبانی از ارزش های دینی و مذهبی و هویت ایرانی و اسلامی نیازمند نظام سازی در همه سطوح است. قوام و دوام جمهوری اسلامی بر پایه آزادی، عدالت استوار است. هرج و مرج آنارشیسم و تبعیض های ناروا در فرهنگ ایرانی اسلامی جای ندارد. مسئولین باید اعتراضات و نقدهای واقعی را غربال نمایند. مردم ایران مستحق بهترین ها هستند. زنان و مردان ایرانی در طول تاریخ نشان داده اند که درمقابل دول استثمارگر و جاه طلب سر خم نکرده اند استوار و مانا ایستاده اند. امروز آقای ترامپ، نتانیاهو، آل سعود، رییس و تیم جریان انحرافی و برخی از تندروهای مخالف دولت به جریان ساختارشکنانه چراغ سبز نشان داده اند و صداوسیما با تحلیل های غیر واقعی و سوگیری آب در آسیاب دشمن می ریزد. بحران مشکلات منحصر به جامعه ایرانی نیست البته ما به مدیران دانا محور که با علم و عمل بتوانند هدایتگر جامعه باشند نیازمندیم اصلاح مدیریتی از چالش های پیش روی کشور است. ارزش گذاری و بکارگیری داشنمندان و اساتید برجسته در حوزه های مدیریتی، جامعه شناسی، اقتصادی، روانشناسی و علوم رفتاری فارغ از هرگونه گرایشات سیاسی و استمداد از مدیران احزاب سیاسی می تواند گسل های بالقوه را که هر از چندگاهی جامعه ایرانی را با ریشترهای متفاوت می لرزاند مدیریت و هدایت نمایند. یکبار برای همیشه با حذف اتکیت وانگ های سیاسی و برخورد واقعی، منطقی و علمی می تواند آرامش را در جامعه حکمفرما نماید و خواسته های 4 دهه مردم را که هر چند سال یکبار در خیابان های کشور در قالب شعار بروز می کند آسیب شناسی و ارائه طریق نمایند.

رضا کاظمی تکلیمی مدیر مسئول

آخرين اخبار
پر بحث ترين
اسپرو
#
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار