شکوفه های زیتون-  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان با اعلام اینکه تاکنون ۵۹۰ میلیون متر مکعب آب برای آبیاری شالیزارهای استان از طریق اندوخته سد سفیدرود تامین و رها شده، به کشاورزان توصیه کرد در مدیریت آب نهایت دقت را داشته باشند .

گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان به ایرنا حاکیست کاظم لطفی بیان داشت: مرحله چهارم رها سازی آب سد سفیدرود روزهای پایانی خود را گذرانده و با اندکی وقفه وارد فاز پنجم آبگذاری خواهیم شد.
وی افزود : در زمان کنونی دبی ورودی آب سد سفیدرود ۴۸ متر مکعب بر ثانیه و دبی خروجی آن ۲۰۰متر مکعب برثانیه است و نوبت بندی آب سد سفیدرود تا پنجم مردادماه امسال ادامه دارد.

لطفی ادامه داد: با همکاری و همدلی کشاورزان ، تاکنون فصل آبیاری و زراعی موفقی را پشت سر گذرانده ایم و انتظار داریم شالیکاران، تقویم زراعی خود را با تقویم آب گذاری شرکت آب منطقه ای تنظیم کرده و به راهکارهای مصرف بهینه توجه کنند.

براساس آخرین گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان، تاکنون در ۸۰ درصد شالیزارهای گیلان وجین صورت گرفته است.

آب ۱۸۰ هزار هکتار از ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار گیلان از سد سفید رود و آب ۵۸ هزار هکتار دیگر شالیزارها از رودخانه ها ، چاه ها و آب بندان ها تامین می شود.

هر سال در استان گیلان، ۷۵۰ تا ۸۵۰ هزار تن برنج سفید تولید می شود .

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :