شکوفه های زیتون/  به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان رودبار ، شهرستان رودبار و روستای حلیمه جان برای اولین بار در استان میزبان اردوی آماده سازی تیم ملی آقایان و بانوان وودبال جهت مسابقات جهانی تایلند ، شد .

به گفته سارا نوروزی رئیس هیات گلف شهرستان رودبار این اردو از ۱۲ الی ۱۵ تیرماه با حضور ۴ ورزشکار آقا و ۴ خانم و با حضور سرمربی و سرپرست تیم برگزار خواهد شد . و تیم ملی جهت مسابقات جهانی که دوم تا هفتم مرداد ماه به میزبانی کشور تایلند خواهد بود ، آماده می گردند .