به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شکوفه های زیتون (اسپرو) بهمن شریف زاده از حامیان محمود احمدی نژاد با بیان اینکه امروز محبوببت احمدی نژاد فقط مختص به ایران نیست بلکه در بسیاری از کشورهای جهان این محبوبیت وجود دارد، گفت: عبدالله گل رئیس جمهور پیشین ترکیه در دیدار با دکتر احمدی نژاد خطاب به وی گفت اگر شما در این جا هم کاندیدای ریاست جمهوری شوید حتما رای خواهید آورد. این امر میزان محبوبیت دکتر احمدی نژاد را نشان می دهد.

 رودبار,اسپرو, پایگاه اطلاع رسانی شکوفه های زیتون, احمدی نژاد , عبدالله گل , رئیس جمهور ترکیه ,

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :