شکوفه های زیتون/ ‍ خانم دکتر باقری رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی منجیل:

راههای پیشگیری 《بیماری وبا》 :

اطمینان از سالم بودن آب به منظور آشامیدن ،پخت و پز ، شستشوی ظروف و دستها و در صورت آلودگی آب از آب بسته بندی شده استفاده شود .
کوتاه نمودن ناخن ها و شستشوی دست ها با آب و صابون بعد از توالت رفتن ،قبل از پخت و پز و خوردن مواد غذایی.

خودداری از مصرف مواد غذایی غیر مطمئن و آب ناسالم در هنگام مسافرت و گردش .

نگهداری مواد غذایی در یخچال (مواد غذایی خام و پخته شده حتماً بایستی بطور جداگانه نگهداری شوند).

آگاهی همگانی از خطرات بیماری.

دفع بهداشتی فاضلاب ها و ممانعت از ورود آنها به رودخانه ها و معابر.

جلوگیری از ورود حشرات خصوصاً مگس و سوسک به محیط مسکونی.

سبزیجات و میوه جات حتماً ابتدا شستشو انگل زدایی و ضدعفونی شده و سپس در یخچال نگهداری شود.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودبار

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :