شکوفه های زیتون/ اسماعیل میرغضنفری در نشست مشترک شهرداران رودبار، منجیل، لوشان، رستم آباد، توتکابن، جیرنده و بره سر گفت: شهرداران با راهبرد مناسب جهت پویایی در مدیریت شهری با بهره گیری از مشارکت اجتماعی و اقدام عادلانه و اثربخش را مد نظر قرار دهند.

وی افزود: مدیران شهری با تعریف خوب مدل شهردار-شورا و سازماندهی و هدایت توانمندیهای اقشار مختلف شهروندان انگیزش و اقدام لازم را برای داشتن شهری پرنشاط و متعالی داشته باشند.

فرماندار گفت: شهرداران به جای اتکاء به منابع دولتی با پویایی بیشتر و فعال تر و هم افزایی دستگاه های مرتبط درآمد پایدار برای شهرداری ایجاد نمایند.

میرغضنفری با بیان اینکه وظیفه شهرداری فقط جمع آوری زباله نیست یادآور شد: علاوه‌ بر شناخت فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصادی شهر و ترسیم و دستیابی به افق روشن آینده اقتصادی برنامه‌ریزی های مرتبط با ارتقاء سطح فرهنگ عمومی، حفظ ارزش‌های اجتماعی و رفاه عمومی، سلامت جامعه، احداث اماکن تفریحی و جاذبه های بصری هم باید در شهرها دیده شوند.

فرماندار با اظهار این مطلب که برای اداره کردن هر شهری ساز و کار خاصی وجود دارد گفت: برداشتن گام‌های مهم در توسعه شهرها مستلزم رشد هوشمند برنامه محور، انجام پروژه ها و خدمات با کمترین منابع مالی و بیشترین بهره وری و ایجاد فرصت‌‌های عادلانه برای کلیه شهروندان با هدف کاهش نابرابری و حفاظت از آسیب‌ها است.

 وی از شهرداران خواست با هم اندیشی با شوراها نسبت به ایجاد تحول و تغییر مناسب ملموس در شهرها اقدام لازم را انجام دهند.
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :