شکوفه های زیتون- اسماعیل میرغضنفری فرماندار رودبار گفت: مشغله زیاد و بی تحرکی ناشی از زنگی ماشینی امروز برنامه ریزی اجرای ورزشهای همگانی منظم و مستمر را برای داشتن سلامت جسم و روان بیش از هر زمان دیگر ضروری کرده است.

میرغضنفری با اشاره به رویکرد و نگاه ویژه دولت به بخش ورزش گفت: توسعه اماکن و زیرساختهای ورزشی و حمایت از ورزشهای قهرمانی و پهلوانی و نیز ورزشهای همگانی از جمله اقدامات دولت در این بخش است.
فرماندار همچنین با اشاره به قهرمانان و افتخار آفرینان ورزش ملی اهل رودبار از ورزش و جوانان خواست با همکاری آموزش و پرورش نسبت به شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی و حرکت در این مسیر تلاش کند.
وی توجه ویژه به ورزش محلات و مناطق روستایی را نیز مورد تاکید قرار داد.

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :