شکوفه های زیتون- قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار در میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری تهران که ملاک قیمت گذاری انواع میوه  و تره بار در شهر تهران است برای فاصله زمانی۷ تا ۱۳ آبان اعلام شد.

بر این اساس، قیمت عمده فروشی هرکیلوگرم گلابی در میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری تهران به ۷ تا ۱۷ هزار تومان، انار ۳ تا ۸ هزار و ۵۰۰ تومان و موزه به ۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

قیمت هر کیلوگرم انگور ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۳ هزار تومان، پرتقال جنوب۴ تا ۹ هزار تومان،پرتقال شمال هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان ، نارنگی ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان و سیب ۳ تا ۹ هزار تومان است.

قیمت هر کیلوگرم پیاز ۷۰۰ تا ۲ هزار تومان، سیب زمینی، هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار تومان، گوجه فرنگی ۲ هزار و ۷۰۰ تا ۴ هزار تومان و سبزی جور  هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۶۰۰ و سبزی خوردن هزار و ۸۰۰ تا ۳ هزار تومان است. /خبرشهر

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :