شکوفه های زیتون- جلسه بررسی وضعیت مربوط به مراتع و اراضی جنگلی محدوده حد فاصل مناطق بره سر، جیرنده و چهارمحل به ریاست معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار برگزار شد. در این جلسه همچنین نحوه مشخص نمودن حدود حد فاصل مطابق مقررات عرفی و قانونی با حضور بخشداران خورگام و عمارلو، مدیران ادارات متولی و ذیربط بررسی شد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :