شکوفه های زیتون- اسماعیل میرغضنفری فرماندار رودبار در بازدید سرزده از اداره آب و فاضلاب شهری رستم آباد گفت: برای آمادگی و برنامه ریزی مردم قطعی های احتمالی آب اطلاع رسانی گردد.
وی افزود: رستم آباد از جمله شهرهای رودبار است که سیستم گسترده شبکه انتقال آب دارد و همانند دیگر مناطق شهرستان عمدتًا برای آبرسانی اضطراری بعد از زلزله سال ۶۹ راه اندازی شده است و اکنون فرسودگی آن قطعی هایی را ایجاد می کند.
فرماندار همچنین گفت: برای ارتقاء و بهبود کمی و کیفی آب شرب شهرستان و نیز رستم آباد تا کنون اقداماتی انجام گرفته است و ادامه دارد که امیدواریم به خواسته مطلوبمان دست یابیم.
وی از رئیس و کارکنان اداره آب و فاضلاب رستم آباد خواست اقدامات و خدمات انجام شده را هم برای مردم اطلاع رسانی نمایند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :