شکوفه های زیتون- پایان آمارگیری کلنی های زنبورعسل نشان میدهد زنبورداران گیلانی ۳۶۳هزار و ۷۴۶ کندوی عسل دارند. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گیلان اظهار کرد:

با پایان آمارگیری ۴ هزار و ۷۹۴ زنبوردار و تعداد ۳۶۳ هزار و ۷۴۶ کلنی در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی ثبت شد.

آمار و اطلاعات بدست آمده در حال بازبینی و ثبت نهایی است. طرح آمارگیری کلنی های زنبور عسل در سراسر کشور از ۱۴ مهر با مشارکت حدود ۷ هزار و۷۰۰ کارشناس اجرا شد. در این طرح اطلاعات تعداد کلنی های زنبور عسل ، میزان تولید ، تعداد زنبورداران و آفات زنبورها بررسی و ثبت شد. گیلان چهارمین استان تولید کننده عسل در کشور است. /درفک خبر

این خبر را به اشتراک بگذارید :