شکوفه های زیتون- علی اکبر پورعلی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار رودبار در نشست هماهنگی برگزاری مسابقات کشتی گیله مردی گفت: ایجاد نشاط و پویایی اجتماعی بویژه در بین قشر جوانان و نوجوانان یکی از رویکردهای اصلی شهرستان در حوزه اجتماعی است.
وی افزود: ورزش بعنوان یک پدیده اجتماعی بسیار مهم و تاثیرگذار، می تواند به دور از هرگونه نگرش فکری و سیاسی افراد را در کنار هم قراردهد.
پورعلی با اشاره به درخواست اداره ورزش و جوانان برای برگزاری یک دوره مسابقات کشتی گیله مردی در سطح شهر رودبار با حضور ورزشکاران استان، لزوم همکاری همه دستگاهها و ادارات ذیربط را پس از اخذ مجوز برای برگزاری مسابقات مذکور خواستار شد.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار از اقدامات اداره ورزش و جوانان و همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی جهت پوشش لازم مسابقات و برنامه های ورزشی و نیز دستگاههای خدمات رسان مرتبط در طی یک سال اخیر قدردانی کرد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :