شکوفه های زیتون-خط آهن ۱۶۴ کیلومتری قزوین – رشت فردا با حضور معاون رییس جمهور بصورت آزمایشی افتتاح خواهد شد.

⭕️ استاندار با اشاره به این خبر گفت: خط آهن قزوین – رشت روز پنجشنبه اول آذر با حضور دکتر محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه با حرکت یک قطار باری از قزوین به طرف رشت بطور آزمایشی به بهره برداری خواهد رسید.

⭕️آقای سالاری افزود: خط آهن قزوین – رشت تا ۲ماه دیگر با حضور رییس جمهور بطور رسمی افتتاح خواهد شد.

⭕️وی گفت: برای ساخت این خط آهن که از سال ۸۴ آغاز شد هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان هزینه شد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :