شکوفه های زیتون- ابهام در اجرای طرح خرید خدمت سربازی برای چهارمین سال پی در پی

متوقف می شود؟

طرح جریمه ریالی سربازی از ابتدای سال ۹۸ متوقف می شود، این خبری است که روزهای گذشته روی خروجی خبرگزاری های داخلی قرار گرفت و سردار کمالی این خبر را تأیید و دلایل آن را تشریح کرد. اما همزمان خبرهایی از مجلس شنیده می شود که شاید در سال ۹۸ هم جریمه ریالی سربازی وجود داشته باشد.

فروش خدمت سربازی از کجا آغاز شد؟

طرح خرید خدمت سربازی در سال ۱۳۷۰ برای مشمولان غایب داخل و خارج از کشور به تصویب رسید. مطابق این طرح مشمولان خارج از کشور با پرداخت معادل ریالی ۱۶هزار و ۳۰۰ دلار بر مبنای ۱۷۵ هزار تومان شامل طرح خرید خدمت سربازی و بخشودگی غیبت می شدند و این مبالغ برای مشمولان داخل کشور به مراتب کمتر بود اما این طرح در سال های ۷۰ و ۷۱ تنها به مشمولان خارج از کشور و غایبان اختصاص نداشت و با گذشت زمان شامل حال جوانان و مشمولان داخل کشور هم شد. طبق این مصوبه مشمولین متولد تا سال ۱۳۴۷ دارای تحصیلات فوق دیپلم و کمتر ( به ازای ۳۵۰ هزار تومان برای زیردیپلم، ۵۰۰هزار تومان دیپلم  و ۶۰۰هزار تومان فوق دیپلم) از خدمت می توانستند معاف شوند. این طرح اما از ابتدای سال ۱۳۸۰ به مدت ۱۳ سال متوقف شد.

فروش دوباره خدمت سربازی

اما پس از آن دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ پیشنهاد تازه ای در رابطه با معافیت دوره خدمت سربازی به مجلس ارائه کرده است.

دولت در بند«ط» تبصره ۱۶ بودجه پیشنهادی خود را مبنی بر فروش دوره سربازی مشمولانی که ۱۰ سال غیبت دارند، به مجلس داده است. در این بند بودجه آمده است: « به دولت اجازه داده می شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از ۱۰ سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند.» همچنین در ادامه آمده است: « تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ خزانه داری کل کشور واریز و تا سقف ۱۰هزار میلیارد ریال آن در قالب ردیف ۱۳۵-۵۳۰۰۰۰ بابت تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه خواهد شد. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعرفه های گروه های مختلف تحصیلی و مدت زمان غیبت به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویت هیئت وزیران خواهد رسید.»

درآمد پنج هزار میلیارد تومانی دولت از فروش خدمت سربازی

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در پاسخ با این سوال که درآمد دولت از محل جریمه غیبت سربازی چه میزان بوده است، گفت: طی مدت چهار سال گذشته حدود پنج هزار میلیارد تومان از محل پرداخت جریمه های غیبت سربازان به حساب خزانه واریز شده است. سردار ابراهیم کریمی با اشاره به موضوع پرداخت جریمه غیبت سربازی اظهار کرد: طی چهار سال اخیر، ۶۰۰ هزار نفر برای پرداخت جریمه غیبت سربازی، ثبت نام کرده و از این میان، ۴۴۴ هزار نفر فرآیند پرداخت جریمه را تکمیل کرده اند.

وی در پاسخ به این سوال که این درآمدها قرار است در کجا صرف شود و چه میزان از این درآمد برای سربازان وظیفه در حال خدمت هزینه شده، خاطر نشان کرد: این مبلغ باید بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس و بر اساس آنچه در قانون ذکر شده، هزینه شود. همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ۱۰درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب می شود و برای مشمولان متاهل و دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود. همچنین بر مبنای این مصوبه، مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و فرزندان آنها از ۷۰درصد تخفیف بهره مند می شوند.

اما این قانون شامل چه کسانی می شود:

الف) مشمولین خدمت وظیفه عمومی: کسانی که تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ مدت غیبت آنها به بیش از هشت سال تمام می رسد.

ب) سربازان حین خدمت: کسانی که قبل از اعزام به خدمت سربازی و تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ بیش از هشت سال غیبت داشته باشند. این سربازان در صورتی که به خدمت اشتغال دارند، پس از احراز شرایط و گذراندن مراحل رسیدگی از خدمت ترخیص خواهند شد.

ج) سربازان فراری: سربازانی که از آخرین تاریخ فرار خدمت آنها بیش از هشت سال گذشته باشد و تا کنون نیز مشغول به خدمت نشده باشند، در شمول این مقررات قرار خواهند گرفت، لازم به توضیح است که مدت فرار آنان تا پایان سال ۹۷ محاسبه می شود.

د) دانشجویان: کسانی که از تاریخ اخراج یا ترک تحصیل آنان تا پایان سال ۹۷بیش از هشت سال گذشته باشد، غیبت آنان از تاریخ اخراج یا ترک تحصیل محاسبه شده و در شمول این قانون قرار خواهند گرفت. همچنین دانشجویانی که تحصیل خود را به اتمام رسانده و به عبارتی فارغ التحصیل شده اند از تاریخ فراغت از تحصیل همان مقطع غایب محسوب شده و چنانچه مدت غیبت آنان تا پایان سال ۱۳۹۷ به بیش از هشت سال برسد، در شمول معافیت قرار می گیرند.

تا پایان امسال فرصت دارید

به هر حال اگر قانون خرید خدمت سربازی شامل حالتان می شود و می خواهید از این قانون بهره مند شوید، فقط تا پایان امسال فرصت دارید که اقدام کنید، هر چند که ممکن است مجلس این قانون را به دلیل کمبود بودجه دفاعی کشور دوباره به بودجه بازگرداند. هر چند مسئولان نیروهای مسلح این امر را بعید می دانند، اما از نظر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق و کمیسیون امنیت ملی این امر چندان هم بعید به نظر نمی رسد. /سازندگی

این خبر را به اشتراک بگذارید :