عکاسی ازحیات وحش پیشه‌ی جالبی است. حضور و حس نزدیکی به دنیای جانوران، مشاهده‌ی رفتارهای دوستانه یا خصمانه‌ آنها با یکدیگر و در عین حال حفظ بی‌طرفی در مقابل آن چه که پیش چشمان عکاس روی می‌دهد، چالش‌های جالبی را پیش روی عکاسان مشغول به کار در این حوزه قرار می‌دهد.   

   

این خبر را به اشتراک بگذارید :