تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۲ ب.ظ
عالمان و حاکمان
در چند سال گذشته کمتر روزی بوده که رسانه های کشور خبر و یا گزارشی از فساد مالی کوچک و بزرگ را افشا نکنند. گرچه در بولتن های محرمانه که بعضاً روزانه، هفتگی یا ماهانه برای مقامات عالی کشور تهیه می شود. انبوهی از خبرهای ارزیابی شده حکایت از نارسایی های نظامات اداری و مسئولین آن دارد. منشاء حیف شدن ها و میل کردن های امکانات کشور حاکی از عدم انتخاب درست کارگزاران حکومتی برای تصدی مسئولیت ها می باشد که مغایر با دیدگاه آن پیر فرزانه و موسس نظام جمهوری اسلامی است که داشتن دو بال تعهد و تخصص را شایسته هر کارگزار حکومت اسلامی می دانست.

شکوفه های زیتون- در چند سال گذشته کمتر روزی بوده که رسانه های کشور خبر و یا گزارشی از فساد مالی کوچک و بزرگ را افشا نکنند. گرچه در بولتن های محرمانه که بعضاً روزانه، هفتگی یا ماهانه برای مقامات عالی کشور تهیه می شود. انبوهی از خبرهای ارزیابی شده حکایت از نارسایی های نظامات اداری و مسئولین آن دارد. منشاء حیف شدن ها و میل کردن های امکانات کشور حاکی از عدم انتخاب درست کارگزاران حکومتی برای تصدی مسئولیت ها می باشد که مغایر با دیدگاه آن پیر فرزانه و موسس نظام جمهوری اسلامی است که داشتن دو بال تعهد و تخصص را شایسته هر کارگزار حکومت اسلامی می دانست.پرواضح است در حکومت های بشری حتی در یک جامعه بدوی، منشاء و عاملیت فساد از افراد ذی نفوذ، صاحب منصبان و بعضاً اقربا، فرزندان و خاندان آنان شکل می گیرد. منشاء و پدیداری فساد و نارضایتی عامه از اول خلقت تا ظهور مهدی(عج)منجی عالم بشریت از دو چیز سرچشمه می گیرد:

۱-تکاثر«بسیار داشتن»

۲-فقر« نداشتن یا کم داشتن»

و علت فقر فقرا، نیز وجود توانگران حق نشناس است.

شریعت اسلام و واضحان دین نبوی (ص) با دو کس میانه و خوشی نداشته و آنان را شماتت کرده اند. اول با اهل تکاثر« زیاده خواهان» و دوم با اهل مسرف «زیاده خواران در مصرف» که منشاء و بانیان این دو جماعت نیز حاکمان ظالم و جور پیشگان بوده اند که حرمت و کرامت انسانی بشر را شکسته و موجب سقوط انسانیت شده اند.


آمرین واقعی و حقیقی به معروف، بر پاکنندگان و حاکمان قسط و بر پاکنندگان عدل در جامعه هستند و آنانی که سوراخ دعا را گم کرده اند و در پی مهار و حمایت معترضین دانشجویی و کارگران، کارمندان ، باغداران، کشاورزان، شل حجابان و خیل عظیم بیکاران هستند باید تغییر مسیر دهند و تهدیدکنندگان ملک و ناموس را هدف اصلی وجهه آماج خویش قرار دهند.


هدف قسط قرآنی و عدالت نبوی (ص) یعنی هر چیزی باید سر جای خویش قرار داده شود. جامعه ای که هدف و محور آن برقراری قسط و عدل نباشد همانند خانه ای است که بر روی آب و یا در مسیر سیل بنا شده است و سیل بنیان پایه های زمخت آن خانه را با تکانه های خود ویران خواهد کرد.

عدم افشا فساد به بهانه حرمت قانون شکنان، متکاثرین، مسرفین و مفسدین ظلم مضاعف به ولی نعمتان یک جامعه است. مدتهای مدیدی است که مردم حق جو و حق پوی اسلامی و شهروندان ایرانی به شنیدن فسادهای چند هزار میلیاردی عادت پیدا کرده اند.

کسانی که در بحران های تحریمی استکبار به بهانه های واهی همچون دور زدن تحریم ها، نفت کشور را بردند و فروختند و حاضر نیستند پول آن را به بیت المال و خزانه مردم برگردانند. فساد بزرگ نفتی در سال ۹۲ با محوریت بابک زنجانی و رقمی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان افشا شد. فسادی که بدلیل صدور قطعنامه هایی که تنها کاغذ پاره توصیف می شدند بوجود آمد و هنوز نیز این پرونده بی سرانجام مانده است.

فساد و سوءمدیریت در بنیاد شهید که در مجموع رقمی بیش از ۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد. اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه در رقمی حدود ۸ هزار میلیارد تومان، اختلاس در وزارت نفت که در سال های ۸۵ و ۸۶ انجام شده بود اما در سال ۹۶ افشا شد که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که توسط برخی از افراد سودجو با سوءاستفاده از اسامی متبرکه ائمه «ع» اختلاس نمودند و دولت به ناچار برای جبران این زیان عظیم مردم از بیت المال به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان پرداخت نمود. فسادهای مالی خاوری رئیس اسبق بانک ملی که به کشور کانادا گریخت، ناپدید شدن ۲۰ هزار میلیارد تومان در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف و سوء استفاده از شرایط بازار ارزی که میلیون ها دلار توسط سودجویان و شهرت یافتگان و سلاطین ارزی، سکه ای، شکری، خودرویی، دارویی، پوشکی، شهرتی، گمرکی و از ۱۸میلیارد دلار ارز دولتی که ۴۲۰۰تومانی پرداخت شده بود میزان دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار آن در بازار به قیمت آزاد فروخته شده است و… این موارد تنها بخشی از فسادهای بزرگ مالی است که در یک دهه گذشته توسط نهادهای قضایی و نظارتی اعلام شده است، و اعلام نشدگان که قسمتی از آنان انواع مصونیت ها را داشته و یا از نظر، غایب و پنهان هستند.

صاحبان این ثروتهای افسانه ای اعم از دادگان و گرفتگان طبقه ای ممتازه را تشکیل داده و  با پول مردم و بیت المال کشور یک شبه ره صدساله را پیموده اند. تعدیان به حقوق مردم، قبح غارت پنهانی و مستور را به روز آشکار روشن مبدل کرده و راست راست هم می گردند و در پناه دیانت، ذی نفعان و ذی فعالان سنگر به سنگر در حال فتح اموال و دارایی های مردم هستند.

مال باختگان این غارتگری وقیحانه نه مردم بلاد کفر و نه مردم آمریکا و اروپا هستند، اینان محنت کشیدگان تاریخ اند. اینان تاریخ سازان ۸ سال دفاع مقدسند؛ اینان زجرکشیدگان زندان های پهلوی و صدام هستند؛ اینان مدافعان غرور ایرانند؛ اینان حق دارند از دولت خویش، از قوه قضائیه و از نمایندگان خودشان در مجلس شورای اسلامی بخواهند آنچه را که از جیب مردم برداشته شده به آنان  پس دهند. حتی اگر کابین« مهریه» زنانشان کرده باشند. امروزه که رئیس محترم قوه قضائیه و سایر مسئولین اعلام داشته اند که در مبارزه با فساد جدی هستند، وقت آن رسیده که یکبار برای همیشه متجاوزین به حقوق مردم را مجازات بدون برگشت ناپذیر کنند.

استدلال حسین(ع) برای قیام به سیف به لحاظ ملاحظات اصلاح جامعه اسلامی و اقامه امر به معروف و نهی از منکر  برای مقابله با  مترفین، متکاثرین و ظالمان بوده است. وجه اصلی امر به معروف و نهی از منکر به سمت و سوی ظلم و ستم گران است؛ خروش و خروج آمران باید بر سر متجاوزین و متجاسرین به حقوق مردم و خزانه دولت باشد. آمرین واقعی و حقیقی به معروف، بر پاکنندگان و حاکمان قسط و بر پاکنندگان عدل در جامعه هستند و آنانی که سوراخ دعا را گم کرده اند و در پی مهار و حمایت معترضین دانشجویی و کارگران، کارمندان ، باغداران، کشاورزان، شل حجابان و خیل عظیم بیکاران هستند باید تغییر مسیر دهند و تهدیدکنندگان ملک و ناموس را هدف اصلی وجهه آماج خویش قرار دهند.


خط مشی های تنظیمی، ترغیبی و خدماتی در صورت عدم اجرا و یا شکست می تواند پیامدهای خطرناکی برای کشور داشته باشد.


امروزه عده ای علائم و نشانه ها را وارونه جلوه می دهند. امر به معروف از اهداف حسینی(ع) فاصله دار و زاویه دار شده است. حرکت اصلاحی و عاشورایی در این مقطع و برش زمانی تشکیل «کمیته مجازات غارتگران به اموال» مردم است. «کمیته مقابله با غارت» یا مجازات ملی باید متشکل از داناترین و پاک ترین انسانها باشد. این کمیته باید این پرسشگری را از نمایندگان مردم در مجلس داشته باشد؛ پاکترین دولت تاریخ ایران! معجزه هزار سوم! و دولت پاکدست! ۸۰۰ میلیارد دلار پول نفت را چگونه هزینه کرد؟ و چگونه می تواند اموال غارت شده اعم از حیف شده و میل شده در آن ۸ سال را به خزانه دولت برگرداند؟

امروزه همه مسئولین چه قوای سه گانه و چه چند گانه باید دست در دست هم به مبارزه با فساد مالی و مدیریتی کشور بروند تا مردم شهید داده ایران در هیچ دولتی شاهد آن نباشند که از لسان مبارک مسئولین نظام خبر رشوه، دزدی و غارت بیت المال را  بشنوند.«کمیته حقیقت یاب» باید کسانی که سبب و علل سوءمدیریت در کشور بوده اند را به پای میز محاکمه کشانند تا کسی را توان آن نباشد که دکل خواری و فرودگاه خواری کند. گرچه امروزه قبح زمین خواری، جنگل خواری، کوه خواری، شن و ماسه خواری، وام خواری و رانت خواری، ارز خواری و سکه خواری ریخته شده؛ مردم نگران آن هستند که فردایی اعلام شود فرد یا اشخاصی که با زد و بند توانسته روستا، یا شهری و استانی را بخورند. منطق، منطق حسینی(ع) و منطق عاشورا است. منطق عاشورا امر به معروف و نهی از منکر است و منطق امر به معروف مقابله با توانگران غیر عادل، مدیران و حاکمان مسرف و تکاثر پیشه است. جامعه عاشورایی تکاثری نیست، جامعه که تکاثری و مسرفی است یزیدی است نه حسینی؛ عاشورائیان، قدریون و فاطمیون صرفاً بدنبال غم گساری نیستند. منبری ها و مداحان مردم را باید به غم بزرگ فساد توجه دهند. حرکت حسینی نفی ظلم و اجرای عدالت و بازستانی حق محرومان از ظالمان و متجاوزین به بیت المال و حقوق مردم است. عاشورا و رمضان پرچم دار اجرای عدالت است. خطوط قرمز آمرین واقعی، اصلی، عاشورائیان و رمضانیان ۸ سال دفاع مقدس« دره های فقر» « قله های ثروت های  نامشروع» و شناسایی و کشف یزیدیان زیر پرچم نام حسینی (ع) است. در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، باید عوامل پیش برنده و باز دارنده خط مشی گذاری و اجرای آن را در چله انقلاب بازخوانی کنیم آیا هدف امام راحل (ع) و شهیدان رجایی و باهنر، بهشتی، مطهری، بزرگان و علم داران مبارزه همچون آیت الله غفاری، سعیدی، منتظری، طالقانی، شریعتی و بازرگان تحقق یافته است. ندای حسین«ع» بر افلاک طنین انداز است. اگر دین ندارید آزاده باشید؛ آزادگی پیروان اصحاب حسینی  مقابله با رانت خواری، چپاول و تعدی به حقوق مردم است. مغز کلام دین اسلام و حکومت اسلام بر این پایه استوار است.

در چله انقلاب صدها سوال در ذهن انقلاب کرده ها و فرزندان انقلاب ندیده شکل گرفته است. و طوفان مشکلات کوچک و بزرگ در اذهان عمومی لانه کرده است امروز باید از دانشگاهیان و دانشجویان داخل و خارج از کشور استمداد کرده تا یکبار برای همیشه در رابطه با این سوالات قدیمی و جدید و همچنین در مقابله با بحران های پیش رو و براساس دو شاخصه اصلی موثر بودن و به موقع بودن خط مشی های اجرا شده ۴۰ سال گذشته به منظور برون رفت ارزیابی و ارائه طریق نمایند.

در سراسر جهان حاکمان در برابر جامعه وظایف خطیری بر عهده دارند و برای انجام این تکالیف می بایست خط مشی هایی را چه بر اساس مدل ها و رویکردهای سنتی(از بالا به پایین) و چه منطبق با مدهای جدید(از پایین به بالا) و چه ترکیبی و در جهت اجرای صحیح این خط مشی ها که بتواند براساس اصل ۴۸قانون اساسی توسعه همه جانبه را بدون تعازل و تبعیض در همه استانها و شهرستان ها و تا سطح روستا به منظور رضایت آحاد جامعه شهری و روستایی و در راستای افزایش سطح رفاه و قدرتمند شدن کشور عملیاتی نمایند.

و عدم تهیه، تدوین و اجرای این خط مشی ها می تواند موجب نارضایتی عمومی، کاهش سطح رفاه و عقب ماندگی کشور گردد. خط مشی های تنظیمی، ترغیبی و خدماتی در صورت عدم اجرا و یا شکست می تواند پیامدهای خطرناکی برای کشور داشته باشد.

ارزش ها و هنجارها(مبانی و اصول ارزشی) به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در تدوین بسته خط مشی گذاری باید ملحوظ نظر قرار گیرد. شرایط خط مشی گذاری در ایران باید تحت لوای ارزش ها و اعتقادات اسلامی همچون عدالت جویی و عدم تبعیض و ناراستی ها طراحی و ابلاغ گردد.

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: دو دسته، طایفه و جماعت از امت من اگر درست شوند جامعه اسلامی قوام و دوام خواهد یافت و اگر فاسد و بی تفاوت و بی خیال شوند حکومت اسلامی فاسد خواهد شد:

۱-عالمان

 ۲-حاکمان

مدیر مسئول هفته نامه شکوفه های زیتون

آخرين اخبار
پر بحث ترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار