شکوفه های زیتون- علی اکبر پور علی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار رودبار در چهارمین جلسه هیات نظارت بر سازمانهای مردم با اشاره به ویژگیهای سازمانهای مردم نهاد همچون عدم وابستگی به دولت،غیرانتفاعی وعام المنفعه بودن و تشکیلات سازمان یافته برای اهداف متنوع در حوزه های فرهنگی، اجتماعی ، خیریه ،تخصصی و صنفی اظهار داشت: طی سالهای اخیر تلاش های جدی و واقعی برای مشارکت دادن مردم درقالب تشکل ها در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری ها به باور عمومی تبدیل شد.
وی افزود: نفی سمن ها فرصت ها را یک به یک از بین می برد و حاکم شدن این نگاه نادیده انگاشتن نیرو و توان جوانان برای پیشبرد اهداف گروههای دارای دغدغه های مهم و تاثیرگذار برای رفع مشکلات است.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار خاطرنشان کرد: سازمانهای مردم نهاد یک ظرفیت بی نظیر برای ورود اثرگذار و موفق در حوزه های مختلف با دقت عمل بالا هستند که می توانند با کمترین هزینه کارهای بزرگی انجام دهند و بازوان قدرتمند برای برنامه های اثرگذار در حوزه های مختلف باشند.
علی اکبر پورعلی بابیان اینکه علاوه بر توجه به ایده ها،نظرات و آراء شهروندان، برون سپاری وظایف قابل واگذاری دستگاههای ذیربط به سمن ها ضروری است، تصریح کرد: سمن ها به دلیل برخورداری از حمایت مردم موفق بوده اند و قطعا دولت به تنهایی قادر به انجام همه امور نیست و سمن ها باید به دولت کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: نمونه برخی از خدمات و بروز و ظهور فعالیت سمن ها در سطح استان در پاکسازی تالاب عینک رشت و در شهرستان در فعالیتهای مختلف را داشته ایم و امیدواریم این فعالیتها بطور چشم گیری افزایش یابد.
شایان ذکر است شهرستان رودبار ۱۴موسسه مردم نهاد در حوزه های خیریه، زیست محیطی، مشاوره و روان شناسی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی دارد.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :