شکوفه های زیتون– بعد از طی مسافتی حدود یک کیلومتری از مرکز شهر منجیل، در سمت راست جاده، نمایی دیده می شود. توربین های بادی که روی چند تپه در اطراف این شهرک خودنمایی میکنند و نمادی از شهر منجیل را نشان تازه واردان می دهند. هر چه بیشتر در خیابان های شهرک پیش می رویم، تصاویر ناراحت کننده تر می شود. ساختمان ها با ظاهری خسته و خیابان های پر از سنگ و ریگ، زباله هایی که باد آنها را به اینجا کشانده تصویری است که با ورود به این شهرک با آن مواجه می شویم. اما نکته تلخ داستان اینجاست که این ها تنها سر سوزنی از مشکلات این محدوده مسکونی است! شهرک مسکونی ایثارگران منجیل با داشتن دانشگاه، بیمارستان، نانوایی، فروشگاه های خرید مواد غذایی و… با مشکلات عدیده ای مواجه است که دل ساکنانش را به درد آورده است. مشکلاتی که گاه حتی زندگی روزانه شان را با سختی همراه نموده اما همچنان با این مشقات دست و پنجه نرم می کنند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :