شکوفه های زیتون- دانش آموزان مدرسه شهید مطهری پایین بازار رودبار از نمایشگاه کتاب و کارگاه خوشنویسی و نقاشی بازدید کردند.

عکس: سحر حسن پور 
  

این خبر را به اشتراک بگذارید :